FAQ

Platím něco když volám známému, který má telefon také od vás? Ne, za volání do naší sítě a několika dalších VoIP sítí uvedených v ceníku neplatíte nic. Kolik platí za volání známí, volající mi na telefon od vás z jiné sítě? Platí stejnou částku jako za volání do pevných sítí podle ceníku svého operátora. Vyjímkou jsou VoIP sítě uvedené v našem ceníku, se kterými si voláte zdarma. Jakým způsobem budu platit za své hovory? Na volání je nutné si zakoupit kredit. Lze to buď osobně v naší prodejně nebo převodem peněz na náš účet s variabilním symbolem telefonního čísla vám přiděleného. Výše kreditu je přitom naprosto libovolná a zůstatek vašeho kreditu lze sledovat na internetu. Je nutné jako u předplacených služeb mobilních operátorů dobíjet po nějakém období kredit, i když ho neprovolám? Není to nutné. Mohu nějak sledovat výpis svých hovorů? Ano, na internetových stránkách můžete sledovat podrobný výpis vašich hovorů i zůstatek kreditu pro volání. Mohu si k vám přenést svoje původní telefonní číslo od předchozího operátora? Ano, lze to bezplatně. Bude telefon fungovat i když bude mé internetové připojení vytíženo na maximum, například stahováním? Ano, pro telefonní přípojku budete mít v rámci našeho internetového připojení vyčleněnou konektivitu. Mohu použít na vaší telefonní přípojce svůj starý bezdrátový aparát? Ano, k zařízení, které vám dodáme můžete připojit klasické analogové telefonní přístroje. Je pravda, že vámi přidělené číslo v Chebu nebude začínat 354, ale 355? Ano, u VoIP operátorů se předvolby dělí pouze na kraje, nikoli podle okresů. Tedy v rámci celého Karlovarského kraje dostanete předvolbu 355. Bude mi na vaší lince fungovat fax? Bohužel nemůžeme zaručit fungování faxového přístroje na naší telefonní přípojce. Je však možnost zřídit Vám číslo vyčleněné pro faxování, ze kterého je možné odesílat faxy prostřednictvím webového rozhraní, nebo formou tisku na virtuální faxovou tiskárnu. Příchozí faxy jsou Vám pak doručovány v podobě přílohy emailové zprávy. Je možné mít na jednom internetovém připojení více telefonních linek? Ano, je to možné.