Upřesnění uváděných rychlostí připojení

  • Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná v ceníku na prvním místě.
  • Maximální rychlost je rychlost u uživatele maximálně dostupná v závislosti na zvoleném tarifu. Inzerovaná rychlost a maximální rychlost je vždy shodná.
  • Běžně dostupná rychlost je vždy 90% z maximální rychlosti. Je to rychlost, kterou by měl uživatel očekávat při praktickém používaní. Pokud uživatel měří opakovaně nižší rychlosti, je to důvod pro reklamaci.
  • Minimální rychlost je vždy 80% z maximální rychlosti. Uživatel by ji měl naměřit jen výjimečně, např. při provozu jeho lokality přes záložní linku.

V případě měření rychlosti je třeba dodržovat následující zásady. Rychlost je třeba měřit jen na připojení přes kabel. Měření přes wifi (bezdrátovou část) domácího routeru může výsledek zkreslit. Ostatní zařízení, která používají připojení k internetu musí být vypnutá. Počítač použitý pro měření musí být v dobrém stavu (aktualizovaný, nezavirovaný, přiměřeně svižně fungující). Pro měření lze použít např. stránku www.rychlost.cz.

Všechny uvedené rychlosti jsou v Mbps (megabit za sekundu).