Základní informace

Připojení k síti Internet poskytujeme v Karlovarském a Jihočeském kraji. V sekci Připojené obce naleznete aktuální stav pokrytí naším signálem. Připojení uskutečňujeme převážně:
  • pevně instalovanou anténou - provedeme instalaci koncového zařizení do vašeho bytu nebo na váš dům. Cena instalace včetně zařízení se pohybuje od 2.000,- Kč (technologie 5g či 5g+). Ceny jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na vašich lokálních podmínkách.
  • kabelem - provedeme instalaci kabelu z našeho koncového zařízení instalovaného na vašem domě* (typicky panelový nebo bytový dům). Instalace přípojky a připojení jednoho zařízení kabelem je zdarma. Uživatel platí pouze za wifi router, pokud má o něj zájem.
* zařízení ve vašem domě nemusí být instalované. Kontaktujte nás, chcete-li, abychom ho u vás instalovali (pouze panelové a bytové domy).

Poskytované služby

  • Fixní připojení :
    • NetHome - služba je navržena pro používání v domácnostech. Službu je možné použít na libovolném počtu počítačů jedné domácnosti. Nemá garanci okamžitého řešení případného problému, závadu řešíme maximálně do 3 pracovních dnů od nahlášení. Na službu není uplatňováno žádné řízení datového provozu ani jiné přístup omezující podmínky či omezení koncových zařízení. Za závadu je považováno pokud rychlost služby klesne o více než 10% oproti inzerované. Měření musí být prováděno na metalickém nebo optickém portu přijímacího modemu. Nikoli za domácím bezdrátovým vysílačem. NetHome linky jsou halfduplexní, uvedenou rychlostí lze tedy buď odesílat nebo přijímat. Při obousměrném provozu ve stejnou chvíli se rychlost sdílí. Ceny a rychlosti NetHome linek naleznete zde.
    • NetPro - služba je navržena pro firemní uživatele, kteří potřebují mít službu vždy funkční. Případné závady se řeší okamžitě. Uživatel má ve smlouvě uvedené telefonní číslo, na které může kdykoliv volat. Linky jsou fullduplexní a mají garantovanou rychlost připojení. K linkám je možné obdržet obvyklé množství veřejných IP adres zdarma. Linky je možné zálohovat přes VDSL nebo LTE. Ceny jsou smluvní.
  • Mobilní připojení :
    • SauronNet.Hotspot - služba je určena jako doplňková služba pro naše uživatele fixního připojení, nebo jako mobilní připojení k Internetu na kratší dobu (např. pro turisty). Smyslem služby je umožnit našim uživatelům připojení k síti Internet kdekoliv v dosahu naší sítě (viz Mapa pokrytí). Vyhledejte na vašem notebooku/pda/mobilním telefonu síť SauronNet.Hotspot, vyplňte vaše uživatelské jméno a heslo a surfujte. Jak získat přihlašovací údaje naleznete zde.

Dokumenty k nahlédnutí