Projekty

informace k projektu:

  • Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV
  • Název projektu: Pořízení 2 elektromobilů a nabíjecí stanice pro potřeby společnosti Sauron CZ s.r.o.
  • Jméno žadatele: SAURON CZ s.r.o.
  • Termín realizace: 2019 - 2020
  • Celkové výdaje: 2 108 951,02 Kč
  • Způsobilé výdaje: 1 065 197,36 Kč
  • Dotace: 798 898,02 Kč
  • Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení dvou elektromobilů a nabíjecí stanice za účelem pokračování v přechodu společnosti SAURON CZ s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilů.
  • Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do dvou elektromobilů a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti SAURON CZ s.r.o.