Připojení pevně instalovanou anténou

 • Tarify pro připojení k internetu na technologii 5g+ (wifi 5.6GHz nebo 60GHz)
  název tarifu rychlost ceny v Kč rychlost v Mbps
  v Mbps měsíční instalace maximální běžně dostupná minimální
  5g+Mini 30/15 350,- od 2.000,- Kč 30/15 27/13 24/12
  5g+Ideal 40/20 450,- 40/20 36/18 32/16
  5g+Max* 100/50 700,- od 2.500,- Kč 100/50 90/45 80/40
  *tarif není dostupný ve všech lokalitách
 • Tarify pro připojení k internetu na technologii 5g (wifi 5.6GHz)
  název tarifu rychlost ceny v Kč rychlost v Mbps
  v Mbps měsíční instalace maximální běžně dostupná minimální
  5gMini 9/9 350,- od 2.000,- Kč 9/9 8/8 7/7
  5gIdeal 12/12 450,- 12/12 11/11 10/10
  - tyto tarify již nenabízíme novým uživatelům
  - uživatelé, kteří stále mají tyto tarify postupně přepojujeme na 5g+

dostupnost jednotlivých tarifů můžete ověřit na mapě pokrytí

Připojení kabelem

 • Tarify pro připojení k internetu kabelem (panelové a bytové domy)
  název tarifu rychlost ceny v Kč rychlost v Mbps
  v Mbps měsíční zařízení* maximální běžně dostupná minimální
  GigaMini 100/100 350,- 1Gbit router/
  gpon terminál
  100/100 90/90 80/80
  GigaIdeal 200/200 450,- 200/200 180/180 160/160
  GigaPremium 300/300 550,- 300/300 270/270 240/240
 • Tarify pro připojení k internetu kabelem (panelové a bytové domy)
  název tarifu rychlost ceny v Kč rychlost v Mbps
  v Mbps měsíční zařízení* maximální běžně dostupná minimální
  TopMini 30/30 350,- 1Gbit router 30/30 27/27 24/24
  TopIdeal 60/60 450,- 60/60 54/54 48/48
  TopPremium 100/100 550,- 100/100 90/90 80/80
 • Tarify pro připojení k internetu kabelem (panelové a bytové domy)
  název tarifu rychlost ceny v Kč rychlost v Mbps
  v Mbps měsíční zařízení* maximální běžně dostupná minimální
  JetMini 30/30 350,- 1Gbit router 30/30 27/27 24/24
  JetIdeal 40/40 450,- 40/40 36/36 32/32
  JetPremium 50/50 550,- 50/50 45/45 40/40
  - tyto tarify již nenabízíme novým uživatelům
  - uživatelé, kteří stále mají tyto tarify postupně přepojujeme na Top nebo Giga

*natažení kabelu do bytu je na naše náklady, koncové zařízení hradí uživatel, může použít vlastní

pro ověření dostupnosti těchto tarifů volejte naší zelenou linku

Doplňkové služby

název služby cena v Kč/měsíc
veřejná IP adresa 100,-
pronájem zařízení pro připojení k Internetu* 100,-
SauronNet.Hotspot zdarma

* přijímací zařízení lze po individuálním posouzení zapůjčit zdarma na celou dobu odběru služby, ovšem jen se závazkem odběru služby na dobu minimálně 24 měsíců.

Ceník je platný od 1.3.2024. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Na službu není uplatňováno žádné řízení datového provozu ani jiné přístup omezující podmínky či omezení koncových zařízení. Poruchy lze hlásit nonstop na bezplatné lince 800 466 466. Případné spory řeší Český telekomunikační úřad.

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.

Pokles skutečně dosahované rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.