Připojení pevně instalovanou anténou

 • Tarify pro připojení k internetu na technologii 2g+ (wifi 2.4GHz)

  název tarifu rychlost v Mbps cena v Kč cena instalace
  2g+Mini 4/1 300,- od 1.000,- Kč
  2g+Ideal 6/1 400,-
  2g+Premium 8/2 500,-
 • Tarify pro připojení k internetu na technologii 5g (wifi 5.6GHz)

  název tarifu rychlost v Mbps cena v Kč cena instalace
  5gMini 6/6 300,- od 1.500,- Kč
  5gIdeal 9/9 400,-
  5gPremium 12/12 500,-
 • Tarify pro připojení k internetu na technologii 5g+ (wifi 5.6GHz)

  název tarifu rychlost v Mbps cena v Kč cena instalace
  5g+Mini 10/10 300,- od 1.500,- Kč
  5g+Ideal 15/15 400,-
  5g+Premium 20/20 500,-
  5g+Max* 30/30 700,-

* tarif 5g+Max není dostupný ve všech lokalitách

dostupnost jednotlivých tarifů můžete ověřit na mapě pokrytí

Připojení kabelem

 • Tarify pro připojení k internetu kabelem (panelové a bytové domy)

  název tarifu rychlost v Mbps cena v Kč aktivační poplatek
  JetMini 12/12 300,- bez poplatku
  JetIdeal 24/24 400,-
  JetPremium 36/36 500,-
 • Tarify pro připojení k internetu kabelem (panelové a bytové domy)

  název tarifu rychlost v Mbps cena v Kč aktivační poplatek
  TopMini 30/30 300,- bez poplatku
  TopIdeal 60/60 400,-
  TopPremium 100/100 500,-
 • Tarify pro připojení k internetu kabelem přes 5g (bytové domy)

  název tarifu rychlost v Mbps cena v Kč aktivační poplatek
  LanMini 6/6 300,- bez poplatku
  LanIdeal 9/9 400,-
  LanPremium 12/12 500,-

pro ověření dostupnosti těchto tarifů volejte naší zelenou linku

Doplňkové služby

název služby cena v Kč
veřejná IP adresa 100,-
pronájem 2g zařízení* 50,-
pronájem 5g a 5g+ zařízení* 100,-
SauronNet.Hotspot zdarma

* přijímací zařízení lze po individuálním posouzení zapůjčit zdarma na celou dobu odběru služby, ovšem jen se závazkem odběru služby po dobu minimálně 24 měsíců.

Ceník je platný od 1.1.2018. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Maximální rychlost připojení je shodná s inzerovanou. Běžně dostupná rychlost je nejméně 90% rychlosti inzerované. Minimální rychlost je pro všechny tarify 1Mbps (v případě poruchy, kdy služba běží přes záložní trasy). Na službu není uplatňováno žádné řízení datového provozu ani jiné přístup omezující podmínky či omezení koncových zařízení. Za závadu je považováno pokud rychlost služby klesne o více než 10% oproti inzerované. Měření musí být prováděno na metalickém nebo optickém portu přijímacího modemu. Nikoli za domácím bezdrátovým vysílačem. Uvedené rychlosti jsou platné na L1 vrstvě. NetHome linky jsou halfduplexní, uvedenou rychlostí lze tedy buď odesílat nebo přijímat. Při obousměrném provozu ve stejnou chvíli se rychlost sdílí. Poruchy lze hlásit v pracovní době na bezplatné lince 800 466 466. Případné spory řeší Český telekomunikační úřad.